Kralen.com > Instructies > Knopen > Micro macramé > Zigzag armband

Zigzag armband

Mayella, van wie je ook prachtige creaties kan vinden op Kralen.com, is zo vriendelijk geweest ons uitgebreide uitleg over micro macramé te geven. Zie hieronder haar tutorial.

Benodigdheden

Voor een armband van ong. 20 centimeter:
 • C-Lon koord (koord, geen draad), en wel 6 koorden met elk een lengte van 1,60 meter
 • 10 kralen van 8 mm
 • rocailles 11/0
 • 1 knoop
 • blanke nagellak
 • schaar
 • spelden
 • kurken memobord (of iets anders waarop je het project kunt spelden)
 • naald en draad
Gebruikte knopen
  hele weitasknoop
 • koeieknoop
 • halve knoop
Het patroon is gebaseerd op de diamantvorm.

Instructies

 1. Pak alle 6 strengen en maak een knoop ongeveer in het midden van de 6 strengen. Het gedeelte waar je mee gaat werken moet een paar centimeter langer zijn dan het andere deel. Hiermee ga je namelijk de lus maken waar straks de knoop door moet, voor de sluiting van de armband. Het ligt dus een beetje aan de grootte van de knoop hoe lang die lus gaat worden. Speld de knoop vast op het bord.
 2. Leg aan elke kant 1 streng opzij. Pak de overige 4 strengen vast, draai die om een speld heen en speld die recht naar beneden vast. De strengen mogen best een beetje strak staan; dat werkt zelfs gemakkelijker.
 3. Maak nu met de 2 strengen die opzij gelegd zijn een hele weitasknoop om de 4 binnenste strengen heen. Rijg aan 1 kant 1 rocaille op het koord. Als je rechts kiest, doe dat zelfde straks dan ook bij de rest.
 4. Maak nu nogmaals een hele weitasknoop.
 5. Maak nu een hele rij op deze manier. Als je het geknoopte stuk dubbelvouwt, dan moet het om je knoop heen passen.
 6. Maak nu de geknoopte rij los, maak de grote knoop los, en maak een lus. Speld de lus precies in het midden vast.
 7. Verdeel de 12 strengen in 3 pakketjes van 4 koorden: 4 koorden links (vanaf links gezien koord 1, 2, 3 en 4), 4 koorden in het midden (5, 6, 7 en 8) en 4 koorden rechts (9, 10, 11 en 12). Hiermee ga je weitasknopen maken. Begin met het middelste pakketje. Pak de binnenste 2 koorden, draai die om een speld en prik ze recht naar beneden vast. Om deze koorden heen ga je met het koord meteen rechts en links van deze beide koorden 1 hele weitas knoop maken om de lus dicht te maken. Maak ook 1 hele weitasknoop links en ook rechts.
 8. Maak vervolgens een lijn die in een hoek van 45 graden van het midden schuin naar beneden en naar buiten loopt. Neem voor de linkerkant het meest linkse koord van de twee binnenste koorden als werkkoord. Trek dit werkkoord schuin naar beneden, naar links. Knoop vervolgens (van linksaf gezien) koord 5, dan koord 4, koord 3, koord 2 en als laatste koord 1 om het werkkoord met een halve knoop. Voor de rechterkant gebruik je koord 7 als werkkoord. Trek het koord naar rechts, schuin naar beneden en knoop koord 8, dan koord 9, koord 10, koord 11 en koord 12 met een halve knoop om het werkkoord heen. Het resultaat ziet er als volgt uit:
 9. Maak nu een lijn precies de andere kant uit. Begin met het werkkoord van links en trek het nu schuin naar beneden naar rechts. Maak een halve knoop om het werkkoord heen, eerst met koord 5 (van linksaf gezien), dan koord 4, koord 3 en als laatste koord 2. Er gaat nu al een beetje een ruit ontstaan, met gedraaide koorden binnenin. Pak koord 6 en 7, draai die om een speld en speld ze recht naar beneden vast. Om deze twee koorden wordt straks de kraal van 8 mm geregen.
 10. Doe hetzelfde met de andere kant, maar dan andersom. Pak het rechter werkkoord en trek het schuin naar beneden naar links. Maak nu eerst met koord 8, dan 9, dan 10 en als laatste 11 een halve knoop om het werkkoord heen. Het resultaat zou er nu als volgt uit moeten zien:
 11. Rijg een kraal van 8 mm op de binnenste 2 koorden die je had vastgespeld.
 12. Maak nu met het meest rechtse koord van de binnenste twee een halve knoop om het rechter werkkoord heen en met het linkse koord om het linker werkkoord. Maak nu met het linkse werkkoord een halve knoop om het rechtse werkkoord om de ruit dicht te maken.
 13. De binnenste twee koorden zijn nu nog steeds de werkkoorden. Rijg op koord 2 (vanaf links geteld) 4 rocailles, op koord 4 2 rocailles, op koord 9 2 rocailles en op koord 11 4 rocailles. Maak nu weer met halve knopen twee schuine lijnen naar beneden. Pak het werkkoord dat, na het dichtmaken van de diamant, links naar beneden wijst (koord 6) en maak vervolgens met koord 5, dan met koord 4, en vervolgens koord 3, 2 en als laatste 1 een halve knoop om dat werkkoord. Voor rechts is het werkkoord koord 7 en de volgorde is koord 8, 9, 10, 11 en als laatste 12.
 14. Het resultaat is als volgt:


  Herhaal nu de stappen vanaf 8, net zolang totdat de armband lang genoeg is. Met een lengte van 20 centimeter is dat nog 9 keer, totdat de 8 mm kralen op zijn. Het resultaat ziet er als volgt uit:
 15. Nu volgt de afwerking. Verdeel de 12 koorden weer in 3 pakketjes van 4 koorden: de 4 meest linkse koorden, de middelste 4 koorden en de 4 meest rechtse koorden. Met 1 weitasknoop met elk pakketje.
 16. Leg de 2 meeste rechtse koorden en de 2 meest linkse koorden even opzij. Die doen tijdelijk even niet mee. Maak van de overige 8 koorden 2 pakketjes: koord 3, 4, 5 en 6 samen en koord 7, 8, 9 en 10 samen. Maak met met elk pakketje 1 hele weitasknoop.
 17. Herhaal stap 15. Mocht je een knoop met 1 gat hebben dan kun je die nu mee knopen in de middelste weitasknoop. Zo niet, dan kun je je knoop straks op het bedje van weitasknopen naaien met naald en draad. Ik heb hier een eengatsknoop die ik op de 2 middelste koorden rijg en waaronder ik een weitasknoop maak.
 18. Herhaal nu stap 16 (2 weitasknopen) en maak vervolgens met de 4 binnenste koorden nog 1 weitasknoop.
 19. Maak nu een schuine lijn naar beneden en start van buiten. Neem koord 12 als werkkoord en trek dit schuin naar beneden naar links. Maak een halve knoop met eerst koord 11, dan 10, dan 9, dan 8 en dan 7.
 20. Doe nu hetzelfde met de andere kant. Neem koord 1 als werkkoord en trek die schuin naar beneden naar rechts. Maak een halve knoop met eerst koord 2, dan 3, dan 4, dan 5 en als laatste 6. Maak nog een halve knoop met het linker werkkoord om het rechter heen.
 21. Herhaal stap 19 en 20 nog eens. Let er wel op dat je nu een nieuw koord als werkkoord hebt omdat nu andere koorden meest rechts en links zitten. Je krijgt nu 2 schuine rijen.


  En zo ziet het er onder de knoop uit:
 22. Doe nu blanke nagellak op de koorden, vlak langs de schuine lijnen. Laat dat goed opdrogen en knip vervolgens de koorden af. Naai de knoop op het bedje als je de knoop niet al had meegeknoopt.


© 2000 - 2023 Kralen.com - Alle rechten voorbehouden