Print pagina

Basis: weitasknoop

Bij micro-macramé is het handig om de werkdraden (de draden waar omheen je gaat knopen) vast te zetten. Zeker met de weitasknoop.
  1. Zet de binnenste draden vast met een speld (wikkel de draden om de speld heen en prik de speld schuin in het bord) en leg de knoopdraden (de draden waarmee je gaat knopen) apart. Bij de weitasknoop heb je een knoopdraad links en een knoopdraad rechts van de werkdraad.
  2. Pak nu de linker knoopdraad en schuif die onder de werkdraad en vervolgens over de rechter knoopdraad heen:
  3. Leg nu de rechter knoopdraad over de werkdraad en vervolgens onder de lus van de linker knoopdraad:
  4. Trek de draad vervolgens aan:
    Het eerste stuk is nu klaar.
  5. Vervolgens doe je hetzelfde, maar dan begin je met de rechterdraad. Je legt de rechter knoopdraad eerst onder de werkdraad en vervolgens over de linker knoopdraad:
  6. Leg vervolgens de linker knoopdraad over de werkdraad en onder de rechter knoopdraad:
  7. Trek ook deze aan:
Het resultaat is een (hele) weitasknoop.

Bij de halve weitasknoop leg je alleen de eerste knoop en die herhaal je dan telkens. Het resultaat daarvan is een helixachtige vorm.